openSUSE:Pravidla chování na konferenci

Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka popisuje pravidla chování nebo zásady ne-obtěžování na openSUSE Konferenci a openSUSE Summitu.

Úvod a cíle

Jedním z cílů týmů openSUSE Conference a openSUSE Summitu je vytvořit prostředí, ve kterám se lidé budou cítit přijati a vítáni.

Proto jsme tedy sepsali tato doporučení, která mají objasnit náš názor a pomoci účastníkům poznat hranice.

Jak je říkají naše Základní principy:

ceníme si respektu k druhým a jejich příspěvkům, alternativním názorům a víře. Nasloucháme argumentům a řešíme problémy konstruktivně a otevřeně. Věříme, že rozmanitá komunita založená na vzájemném respektu je základem tvořivého a produktivního prostředí, což vede k tomu, že je projekt skutečně úspěšný. Sociální diskriminaci netolerujeme a naším záměrem je vytvořit prostředí, kde se lidé cítí přijati a chránení před napadením.

Prohlášení

OpenSUSE Conference a Summit mají být místa, kde se každý cítí bezpečně a přijat. My, coby komunita, si vážíme a respektujeme lidi všeho druhu, ať již jde o pohlaví, názory, rasu, schopnosti, tvar či velikost, a nebudeme tolerovat pomlouvání, zneužívání nebo obtěžování v jakékoli podobě. Chápeme, že kulturní rozdíly mohou vést k nedorozumění, budeme se tedy snažit tato vyjasnit a pokusíme se urovnat spory kdykoli se objeví. Od účastníků však očekáváme, že si nebudou hrát na hloupé, a budou se snažit, aby i ostatní mohli mít příjemný zážitek z konference.

Účastníci konference, kteří se budou chovat v rozporu s těmito zásadami riskují, že jim organizátory konference bude odepřen vstup, nebo budou vyhoštění z konference bez nároku na náhradu nákladů. Obzvláště řečníci by si měli být vědomi těchto pravidel.

Naše Pravidla chování najdete na: http://cs.opensuse.org/openSUSE:Konference_pravidla_chování.

Za obtěžování a nevhodné chování se mimo jiné považuje:

 • urážlivé slovní komentáře týkající se pohlaví, sexuální orientace, rasy, příslušnost ke kultuře nebo jiné osobní charakteristiky;
 • vyobrazení se sexuálním či rasovým kontextem ve veřejných prostorách;
 • úmyslné zastrašování, sledování, obtěžující fotografování či nahrávání;
 • nevhodné vtipy a urážky;
 • nevhodný fyzický kontakt a nevítaná sexuální pozornost.

Pokud se takové chování vyskytne v místě dění openSUSE konference/summitu, doprovodných společenských událostech, nebo aktivitách jinak souvisejících či vyplývajících z oSC, je toto považováno za obtěžování. Pokud vás někto požádá, abyste zanechali obtěžujícího či urážlivého chování, je záležitost uzavřena a měli byste jej nechat na pokoji.

Příklady možných následků

Pokud se účastník dopustí obtěžování nebo ponižujícího jednání, organizátoři konference mohou sáhnout k různým opatřením jako upozornění nebo žádosti, aby účastník takového jednání zanechal, je-li třeba, s tím, že nejvyšším postihem je vyloučení z konference bez nároku na vrácení nákladů. Jestliže jste obtěžováni, všimnete si, že někdo jiný je obtěžován, nebo máte jiné starosti, bez prodlení kontaktujte někoho z organizátorů. Organizátory poznáte podle zvláštních organizátorských triček oSC a visaček, a byli vyškoleni, jak přijmout vaše oznámení.

Organizátoři openSUSE konference/summitu si vyhrazují právo zamezit vstupu kterékoli osobě.

Kontakty

Organizátoři rádi pomohou účastníkům zavolat pořádkovou službu v hotelu či v dějišti konference, nebo místní policii, pokud to bude potřeba, případně poskytnou doprovod, nebo jinak podpoří napadené, aby se cítili bezpečně v průběhu konference. Organizátory konference poznáte podle jejich triček. Vážíme si vaší účasti a zavazujeme se připravit vám zábavnou a příjemnou konferenci!

openSUSE konference 2012

  General email for conference organizers: opensuse-conference@opensuse.org
  Contact for harassment issues: Jos Poortvliet, +49 (0) 160 6372857
  Prague Police: 156
  Medical emergency: 155
  Fire emergency: 150
  General emergency: 112

openSUSE summit 2012

  General email for conference organizers: opensuse-conference@opensuse.org
  Contact for harassment issues: Jos Poortvliet, +49 (0) 160 6372857
  Prague Police: xxx (non-emergency) / xxx (emergency)
  Hospital: xxx / Medical emergency: xxx
  Taxi: xxx

Licence

Naše zásady ne-obtěžování vycházejí z dokumentů licencovaných pod Creative Commons:

Jako taková může být použita jako vzor nebo návod pod licencí Creative Commons Zero.

Často kladené otázky (FAQ)

Proč to vlastně potřebujeme?

Jsme velmi rozmanitá komunita. Co je zcela přijatelné v jednom kontextu či kultuře, nemusí být přijatelné jinde. To znamená, že se samozřejmě musíme omezit na akci jako je naše konference. Vtip, který je zcela v pořádku udělat se svými přáteli nebo rodinou, může být vnímán zcela jinak někým z druhého konce světa. Třebaže jste neměli v úmyslu někoho urazit, vzniklá škoda tím nezmizí.

Vezměte na vědomí, že je před námi více překážek na cestě k opravdu rozmanité komunitě (zde je pár příkladů - anglicky), ale toto je důležitý první krok!

A co moje svoboda projevu?

Často se v diskuzích o obtěžování a pravidlech chování objevuje princpu svobody projevu. Samozřejmě si ceníme svobody a nehodláme ji omezovat. Ale to také zahrnuje svobodu cítit se bezpečně!

Krom toho tohle je openSUSE konference/summit. My, openSUSE komunita, je pořádáme. A chceme mít příjemné prostředí pro všechny účastníkyne jen pro vybranou skupinu přispivatelů. Zavedli jsme tedy tato pravidla. Kdo chce uplatňovat svoji 'svobodu projevu' bez ohledu, jak to působí na ostatní, tak může činit na vlastní pěst, nikoli však na openSUSE konferenci!

Jak rozhodnete co je v pořádku a co ne?

Naší zásadou nebude jak něco bylo zamýšleno, ale jak to bylo vnímáno. TO znamená, že pokud jste požádáni, abyste se chovali slušněji, prosím učiňte tak a vážně uvažujte o omluvě. Argument, že pronesený výrok nebo provedený čin není ve vaší kultuře považován za špatný, nebo že jste to nemysleli zle, je bezvýznamný. Záleží totiž na tom, jak druhá osoba vnímala co jste řekli, ne jak jste to mínili.

Nikoho nevyhodíme z konference bez diskuze nebo další šance, pokud není ono chování tak očividně nesprávné, že nemůže být pochyb, že dotyčná osoba věděla, že je její chování nepřístojné. Pokud bude jakýkoli důvod domnívat se, že se pouze stala chyba, prostě to probereme a půjdem dál.

Ale takhle nemůžu být sám sebou!

Etiketa je tu aby usnadnila společenský život každému. Všichni své chování na veřejnosti do jisté míry přizpůsobujeme, a když se sejde tak rozmanitá skupina lidí, musíme se přizpůsobit ještě o něco víc. Žádáme každého aby si byl vědom možných společenských a kulturních problémů, hlídal si co říká a případně upozornil ostatní, pokud zajdou moc daleko.

Ale nemusíte chodit všude po špičkách a můžete upřímně projevit svůj názor. Prosíme, uvědomte si, že projevit názor je vždy možné bez použití urážek a vulgarismů. Ano, to opravdu znamená, že možná budete muset upravit svůj styl komunikace. Ale není to snad podstatou společné činnosti? Je toho hodně, čím nás rozmanitost může obohatit, zahodit to jen proto, abysme na sebe mohli být hrubí, je zřejmě pošetilé.

Proč tento dokument neřeší také xyz?

Toto je vyjádření záměru, ne pětisetstránkový právní dokument, nebo přírůčka 'Jak nebýt břídil'. Kdo by četl dokument pokrývající všechny eventuality? Od účastníků openSUSE konference očekáváme, že jsou to inteligentní lidé schopní posoudit svoje vlastní chování, tak i svých přátel.

A neměli by se špíše lidé zocelit a naučit přijmout vtip?

I když je normální vtipkovat o chování 'ostatních' aby jste posílili sounáležitost ke své skupině, skupina openSUSE je ten nejširší výběr z celého lidstva. Může vám přijít jako novinka, že ten 'druhý' je teď ve vaší skupine, ale pro nás je to bežné - jejich přítomnost očekáváme a vítáme.