Zkratky

Přejít na: navigace, hledání
Seznam běžně používaných zkratek a jejich definice.

Čísla


 • 11.4 - openSUSE 11.4
 • 12.1 - openSUSE 12.1
 • 12.2 - openSUSE 12.2
 • 12.3 - openSUSE 12.3

A


 • ACPI - Advanced Configuration and Power Interface
 • ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
 • APIC - Advanced Programmable Interrupt Controller (nebo též PIC a příbuzné)
 • APT - Advanced Package Tool - balíčkovací systém, který je použit v distribucích Debian Linuxu, avšak ne v openSUSE, protože je to používá balíčky RPM.

BC


D


 • DMA - Direct Memory Acces
 • DSL - Digital Subscriber Line (viz ADSL)
 • DVD - Digital Versatile Disc
 • DTD - Document Type Definition
 • DRCS - Distributed revision control

E


 • ESD - Electrostatic Discharge
 • EMACS - textový editor
 • EOF - End Of File - značka pro konec souboru
 • EOA - End Of Address
 • E-MAIL - Electronic Mail - elektronická pošta
 • ENDEC - Encoder/Decoder
 • ERR - Error - chyba


F


G


H


 • HCL - Hardware Compatibility List - seznam kompatibilního hardwaru
 • HTML - HyperText Markup Language
 • HTTP - HyperText Transfer Protocol

I


 • IRC - Internet Relay Chat - chatovací systém
 • IRQ - Interrupt Request
 • IDE - Integrated Drive Electronics (viz též EIDE, ATA, SATA, PATA)

J


K


L


 • LAN - Local Area Network
 • LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • LDP - Linux Documentation Project
 • LGPL - GNU Lesser General Public License
 • LVM - Logical Volume Management
 • LWE - Konference Linux World Expo
 • LSB - Linux Standard Base - standardizované základy linuxových distribucí

M


N


O


P


 • PDF - Portable Document Format
 • PHP - PHP: Hypertext Preprocessor
 • PIC - Programmable Interrupt Controller (viz APIC)

Q


 • QA - Quality Assurance - systém zajištění kvality

R


 • rcd - Red Carpet Daemon
 • RPM - Původně znamenalo Red Hat Package Manager, nyní je význam přenesen jako RPM Package Manager. Podobně rekurzivní název, jako GNU - GNU is not UNIX.

S


 • S.u.S.E - původní název společnosti SUSE, který znamenal "Software- und System-Entwicklung" ("Vývoj softwaru a systémů"). Viz též Good Bye Dots.
 • SUSE - typový název, pouze historicky souvisí se zkratkou S.u.S.E.
 • SDB - Support Data Base - databáze podpory
 • SDK - Software Development Kit
 • SESUSE - Security Enhanced SUSE
 • SLED - SUSE Linux Enterprise Desktop
 • SLES - SUSE Linux Enterprise Server
 • SLICK - Super LIte Core + Kde byla snaha udělat odlehčené a rychlé SUSE. Tato snaha nyní patří do hlavní distribuce a již nadále neexistuje jako samostatný projekt.
 • SR - Support Request - požadavek na podporu pro produkty SLED nebo SLES
 • SVG - Scalable Vector Graphics

T


U


 • UPS - Uninterruptible power supply
 • USB - Universal Serial Bus

V


 • VM - Virtual Machine

W


 • WIP - Work in Progress
 • WLAN - Wireless Local Area Network
 • Wine - Wine Is Not an Emulator - vrstva kompatibility pro spouštění programů pro Windows pod Linuxem.

X


 • XFCE - původně "XForms Common Environment"
 • XML - Extensible Markup Language

Y


 • YaST - Yet another Setup Tool je sadou nástrojů pro správu softwaru a konfiguraci systému.
 • YOU - YaST Online Update je jeden z modulů YaSTu (nástroje), který se používá pro provedení ruční aktualizace systému.
 • YUM - Yellow dog Updater, Modified se používá v mnoha distribucích založených na balíčcích typu RPM, ale openSUSE má pro správu balíčků vlastní moduly YaSTu a Zypper.

Z


 • ZYPP - Zen / YaST Packages Patches Patterns Products - openSUSE systém pro práci s balíčky.
 • ZLM - ZENworks Linux Management z perspektivy openSUSE zastaralý koncept správy