Terms of site

Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka není zatím kompletně přeložena, k dispozici je anglická verze.
Projekt openSUSE umožňuje aby uživatelé i vývojáři Linuxu vytvářeli sjednocenou komunitu. Následující právní dokumenty řídí aktivity na těchto stránkách a také obsah a software, který je na zde k dispozici.

Oznámení o autorských právech

S výjimkou Softwaru je veškerý obsah na těchto stránkách zpřístupněn pod podmínkami GNU Svobodné dokumentační licence verze 1.2 ("GFDL"), pokud není výslovně uvedeno jinak.

Oznámení týkající se zvláště softwaru dostupného na těchto stránkách

Veškerý software dostupný na těchto stránkách, včetně jeho dokumentace ("Software"), je práce chráněná autorskými právy Projektu openSUSE a dalších. Vaše licenční práva a závazky vzhledem k Softwaru řídí zvláštní licenční podmínky dodané se Softwarem. V případě absence zvláštních licenčních podmínek společně se Softwarem, bude mít přednost EULA openSUSE.

Podmínky stránek

UPOZORNĚNÍ: Dříve než budete používat tyto stránky, přečtěte si nejprve prosím naše podmínky. Podmínky stránek ("Podmínky") představují právně závazné ujednání mezi vámi, jednotlivcem nebo subjektem ("Vy"), a Projektem openSUSE. Užíváním těchto stránek vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, pak tyto stránky nepoužívejte. Projekt openSUSE může čas od času upravit všechny nebo kteroukoliv část těchto Podmínek bez předchozího oznámení. Měli byste si je občas přečíst znovu, abyste měli přehled o vašich právech a povinnostech. Vaše pokračující užívání těchto stránek po zveřejnění změny Podmínek značí, že jste je závazně přijali. Kdykoliv se pro vás stanou Podmínky nepřijatelnými, měli byste okamžitě ukončit veškeré využívání těchto stránek.

Přispívání do openSUSE

Projekt openSUSE si ponechává právo nepřijmout odeslané příspěvky a bez předchozího upozornění z těchto stránek odstranit jakýkoliv obsah včetně Softwaru. Pod těmito Podmínkami si Projekt openSUSE nevynucuje vlastnictví obsahu nebo Softwaru, který odesíláte nebo dáváte k dispozici pro zahrnutí na těchto stránkách. Odesláním obsahu nebo Softwaru vyjadřujete, že jste právoplatným vlastníkem tohoto obsahu nebo Softwaru, nebo že máte jinak zajištěna práva učinit tento obsah nebo Software na těchto stránkách veřejně dostupným.

Open Build Service (“Sestavovací služba”)

Chápete a souhlasíte, že Sestavovací služba je poskytována TAK JAK JE a JAKO DOSTUPNÁ platforma. Projekt openSUSE může kdykoliv Sestavovací službu ukončit. Projekt openSUSE se zříká veškeré zodpovědnosti a závazku dostupnosti nebo spolehlivosti Sestavovací služby. Projekt openSUSE si též ponechává právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit Sestavovací službu s a nebo bez upozornění a bez jakéhokoliv závazku k vám. Jakákoliv vaše data uložená v Sestavovací službě byste si měli zálohovat. Služby podpory, pokud nějaké jsou, jsou dostupné prostřednictvím zvláštního ujednání s Projektem openSUSE. Vy vyjadřujete a ručíte za to, že (a) všechny informace, které jste poskytli Projektu openSUSE, abyste se zapojili do Sestavovací služby, jsou správné a aktuální; a (b) máte všechna potřebná oprávnění, moc a autoritu vstoupit do těchto Podmínek.

Jste odpovědní za udržení vašeho hesla a účtu Sestavovací služby v soukromí a jste odpovědní za veškeré aktivity, které se pod nimi odehrávají. Projekt openSUSE si ponechává právo kdykoliv bez upozornění a z jakéhokoliv důvodu komukoliv Sestavovací službu odmítnout. A po nějaké době neaktivity si Projekt openSUSE ponechává právo zablokovat nebo ukončit váš účet.

Pravidla chování

Tyto webové stránky mohou zahrnovat konverzační místnost nebo jiné prostředky pro umožnění uživatelům vyměňovat si informace s Projektem openSUSE a mezi sebou navzájem. Členové Projektu openSUSE se mohou v těchto diskuzích zapojovat. Takovéto diskuze nebo výměny informací jsou určené jedině pro výměnu technických informací souvisejících s openSUSE/SUSE Linuxem. Zapojení se do těchto diskuzí obecně vyžaduje dodržování Pravidel chování a těchto Podmínek.

Souhlasíte, že nebudete posílat nebo přenášet přes tyto webové stránky jakýkoliv materiál nebo obsah, který jakýmkoliv způsobem překračuje nebo poškozuje práva ostatních nebo lákat, vyzývat nebo propagovat nedovolené látky nebo aktivity, které jsou nezákonné, ohrožující, násilné, obtěžující, pomlouvačné, urážlivé, škodlivé, útočné na soukromí nebo práva veřejnosti, vulgární, nemravné, fanatické nebo nenávistné, neuctivé, pohoršující, pornografické, nemravné nebo jinak závadné, dávající vzniknout občanské nebo trestné závazky nebo jinak překračující jakékoliv místní, státní nebo spolkové právo.

Nesmíte se zapojovat do žádné aktivity na těchto stránkách, která by omezovala nebo blokovala ostatní uživatele v používání nebo spokojeném užívání těchto stránek pomocí "hackování", "crackování", "spoofování" nebo zkreslování jakýchkoliv částí těchto stránek.

Nesmíte posílat nebo přenášet pomocí těchto webových stránek reklamy nebo komerční žádosti; propagační materiály související s těmito stránkami nebo online službami, které jsou konkurenční k Projektu openSUSE a/nebo těmto stránkám; software nebo další materiály, které obsahují viry, červy, časové bomby, trojské koně nebo jiné zraňující nebo ničivé složky, materiály politických kampaní; řetězové dopisy; hromadné zprávy, spam, jakékoliv roboty, pavouky, aplikace vyhledávající/stahující na stránkách nebo další návody nebo automatická zařízení nebo procesy pro získávání, indexování, "data minování" nebo jiným způsobem napodobující nebo obcházející navigační strukturu nebo prezentaci těchto webových stránek a jejich obsahu.

Nesmíte sbírat nebo hromadit informace o návštěvnících těchto webových stránek bez jejich výslovně napsaného souhlasu.

Politika soukromí

Když si vytváříte ID těchto stránek, ve skutečnosti si vytváříte ID u Novellu. Pro více informací, vizte Novell's Privacy Policy.

Monitoring

Projekt openSUSE má právo, avšak ne povinnost, sledovat obsah těchto stránek za účelem zjištění, zda vyhovuje těmto Podmínkám nebo jakýmkoliv jiným provozním pravidlům, které Projekt openSUSE vytvořil. Projekt openSUSE má právo sám rozhodnout o úpravě, odmítnutí příspěvku nebo odstranění jakéhokoliv materiálu, který byl odeslán nebo zveřejněn na těchto stránkách, pokud shledá, že jde o porušení těchto Podmínek nebo je závadný jiným způsobem. Vy sami jste zodpovědni za jakékoliv informace, které zveřejňujete, přenášíte nebo jinak zpřístupňujete na těchto stránkách. Potvrzujete a souhlasíte, že Projekt openSUSE nemá žádnou povinnost jednat nebo nejednat s ohledem na chování, komunikaci nebo zveřejňování na těchto stránkách. Pokud máte dojem, že se na těchto stránkách, nebo stránkách odkazovaných z tohoto webu, nachází obsah porušující podmínky, či obsah útočný nebo jinak nevhodný, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese: webmaster@opensuse.org

Stránky openSUSE.org používají pro sledování anonymizovaných přístupů za účelem statistiky systém Piwik. Pokud nechcete být Piwikem sledováni, můžete toto nastavení změnit.

Tato stránka není zatím kompletně přeložena, k dispozici je anglická verze.

Trademarks

Novell, the Novell logo, openSUSE and the openSUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc and SUSE Linux is a trademark of Novell, Inc.

The trademarks, logos and service marks ("Marks") displayed on this Web site are the property of Novell or other third parties. You are not permitted to use these Marks without the prior written consent of Novell or such third party which may own the Mark. Use of Novell trademarks almost always requires written permission or a license.

For more information, read Novell's Trademark and Copyright policy.


Redistribution program

Redistribution of customized versions of openSUSE is covered throug the openSUSE trademark guidelines.

Legal disclaimers

SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING SUCH SOFTWARE. EXCEPT AS SET FORTH IN THE LICENSE AGREEMENT WITH RESPECT TO SOFTWARE, THIS WEB SITE AND ALL CONTENT, MATERIALS, INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS AND SERVICES ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. NOVELL MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE FUNCTIONALITY OR USEFULNESS OF THIS WEB SITE OR THE SOFTWARE OR INFORMATION AVAILABLE FROM THIS WEB SITE. NOVELL DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITH-OUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INFORMATION CREATED BY THIRD PARTIES THAT YOU MAY ACCESS ON THIS WEBSITE OR THROUGH LINKS IS NOT ADOPTED OR ENDORSED BY NOVELL AND REMAINS THE RESPONSIBILITY OF THE THIRD PARTY.

Limitation of Liability IN NO EVENT SHALL NOVELL AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES, OR LOST PROFITS, THAT MAY RESULT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS WEB SITE OR THE MATERIALS OR SOFTWARE AVAILABLE FROM THIS WEB SITE, EVEN IF NOVELL HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY THEREOF. To the extent any jurisdiction does not allow the exclusion or limitation of direct, incidental or consequential damages, portions of the above limitation or exclusion may not apply.

Indemnification You agree to defend, indemnify and hold Novell and its parent, subsidiaries, affiliates, officers, directors, shareholders, predecessors, successors in interest, employees, agents and licensors harmless from and against any and all claims, losses, liabilities and expenses (including attorneys' fees) related to or arising out of submitted content, including without limitation claims made by third parties related to any false advertising claims, liability claims for products or services sold by the person or corporation submitting such content, claims for patent, copyright or trademark infringement, claims due to disruption or malfunction of services provided (pertaining to the submitted content), even if such content is reviewed by Novell prior to publishing on the website.

Links to Third-Party Sites

Some links allow you to leave the openSUSE site. The linked sites are not under the control of Novell and Novell is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Novell is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Novell of any linked site.

Governing law and forum

The validity, construction, and performance of these Terms are governed by the laws of the State of Utah, U.S.A., without regard to their choice of law provisions. Any dispute relating to these Terms is subject to the courts within the State of Utah. The prevailing party in any action to enforce the terms of these Terms is entitled to recover its costs and expenses, including reasonable attorney's fees, incurred in connection therewith, in addition to any other relief to which such party is entitled. Each party shall comply, at its own expense, with any governmental law, statute, ordinance, administrative order, rule, or regulation relating to its duties, obligations, or performance under these Terms.

If a court of competent jurisdiction holds any provision of these Terms to be invalid, illegal, or unenforceable, it is the intent of the parties that the remaining provisions remain in full force and effect and that the court interpret the remaining provisions to achieve the purposes as originally expressed. It is the further intent of the parties that the invalid, illegal, or unenforceable provision be replaced with a provision that most closely approximates the intent and economic effect of the replaced provision. Novell controls this site from its Provo, Utah, USA offices; other Novell sites may be administered and operated from various locations outside the United States. If You use this web site from other locations You are responsible for compliance with applicable local laws. Novell makes no representation that the products and services referenced herein are appropriate, or available, worldwide and in fact may not be available world-wide.

Export compliance

Any person or entity exporting or re-exporting Novell products directly or indirectly and via any means, including electronic transfer, is wholly responsible for doing so in accordance with the U.S. Export Administration Regulations and the laws of host countries. Novell assumes no responsibility or liability for Your failure to obtain any necessary export approvals. Approvals are dependent upon an item's technical characteristics, the destination, end-use and end-user, as well as other activities of the end user. Specifically, no Novell product may be exported to embargoed or otherwise restricted countries or end users. Please consult the Bureau of Industry and Security web page and other sources before exporting Novell products from the U.S. and familiarize Yourself with the laws of destination countries before re-exporting Novell products. This provision shall survive the expiration or earlier termination of this Agreement. Please refer to the export matrix for Novell products for more information on exporting Novell Software. You can download a copy from http://www.novell.com/info/exports/ or obtain a copy from Your local Novell office. Restricted Rights Legend

Any Software downloaded from this server for or on behalf of the United States of America, its agencies and/or instrumentalities ("U.S. Government"), is provided with Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable.