The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Substituce šablon

Přejít na: navigace, hledání
Substituce šablon
Tato speciální stránka zpracuje text a rekurzivně rozbalí všechny použité šablony. Také rozbalí podporované funkce syntaktického analyzátoru jako {{#language:…}} a proměnné jako {{CURRENTDAY}}. V podstatě rozbalí téměř všechno v dvojitých složených závorkách.