SDB:VMware - podpora USB

Přejít na: navigace, hledání


Verze: 10.1


Problém:

WMware nerozpozná USB zařízení. VMware (release 18.7.2006) umí pracovat pouze s usbfs.


Řešení:

V souboru /etc/fstab změňte řádku:

usbdevfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0

na

usbfs /proc/bus/usb usbfs rw,devgid=108,devmode=0660,busgid=108,busmode=0770,listgid=108,listmode=0660 0 0 


A vytvořte skupinu usbfs s gid=108 a vložte do ní všechny uživatele programu VMware.


<keyword>VMware,USB,10.1</keyword>