SDB:Problémy s prohlížením stránek ve Firefoxu

Přejít na: navigace, hledání


Problém

Webové stránky lze prohlížet v jiných prohlížečích (například v Konqueroru), ale ve Firefoxu nelze žádnou stránku otevřít.

Postup

Výše popsaný problém může mít dvě příčiny (za předpokladu, že je Firefox správně nainstalovaný):

Konfigurace proxy

Většina ostatních aplikací připojujících se k internetu používá obecné nastavení proxy v systému SUSE. Most of other internet connecting applications use SUSE general setting regarding proxy (YaST->'Síťové služby'->Proxy). Firefox ale používá své vlastní nastavení. Prohlédnout a upravit toto nastavení můžete v hlavní nabídce Firefoxu volbou 'Úpravy'->'Předvolby'. na kartě 'Obecné' klikněte na 'Nastavení připojení'. Zkontrolujte a upravte nastavení. Jste-li s nastavením spokojeni, vyzkoušejte, zda zde byla příčina problému.

Zákaz IPv6

Pokud proxy nepoužíváte nebo je proxy nastavena správně, deaktivujte ipv6. Otevřete Firefox a do adresního řádku zapište:

about:config

a potvrďte stisknutím klávesy 'Enter'. Objeví se pole 'Filtr' a pod ním výpis mnoha různých položek. Do pole 'Filtr' zapište:

ipv6

Nyní by měla být vidět jediná položka, jejíž Název předvolby zní 'network.dns.disableIPv6'. Ve čtvrtém sloupci (Hodnota) je aktuální hodnota proměnné. Dvojitým poklepáním se hodnota přepne. Nastavte ji na 'True'.

Nyní otevřením libovolné webové stránky ověřte, zda byl problém odstraněn.

<keyword>firefox,prohlížení webu,problém,web</keyword>