The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Nezobrazuje se kurzor - problémy zobrazení s Intel 855 GM

Přejít na: navigace, hledání


Verze 10.1-10.3

Problém

Na systémech s čipovou sadou Intel 855 GM cnení po instalaci vidět kurzor myši, může být i deformován obraz.

Řešení

Toto je postup pro jeden z problémů uvedených v Most Annoying Bugs

Nejdříve se přihlašte jako uživatel v textovém prostředí (do textového prostředí se přepnete stisknutím Ctrl+Alt+F1) a zadejte příkazy:

init 3
mcedit /etc/X11/xorg.conf

Příkazem  init 3 přepnete svůj systém do textového režimu (3. úrovně běhu). Pokud jste se mezitím přihlásili v grafickém prostředí, budete po zadání tohoto příkazu automaticky odhlášeni.

Pokud se nemůžete přepnout do textového prostředí, můžete SUSE Linux spustit ve failsafe režimu. Po spuštění editoru příkazem mcedit, vyhledejte (pomocí F7) sekci podobnou následující:

Section "Device"
 BoardName "855 GM"
 BusID         "0:2:0"
 Driver     "i810"
 Identifier    "Device[0]"
 VendorName    "Intel"
 EndSection

Do sekce "Device" vložte před řádku "EndSection":

Option "noaccel"
Option "SWcursor"

Uložte soubor stisknutím F2 a ukončete editor stisknutím F10. Nyní přepněte systém zpět do grafického režimu (5. úroveň běhu) příkazem:

init 5

Po spuštění bude kurzor opět viditelný a pracovní plocha bude korektně pracovat.


<keyword>display,X-Server</keyword>