SDB:Instalace bez detekce hardwaru

Přejít na: navigace, hledání

Verze: -

Problém

Chcete vypnout detekce hardwaru během instalace a přiřadit moduly ručně.

Řešení

Spusťte instalaci z CD/DVD a v nabídce instalace stiskněte klávesu “F3” pro zobrazení dalších voleb.

Zadejte parametr startu:

 manual=1

V následujícím kroku můžete zvolit jazyk a rozložení klávesnice. Po těchto krocích je detekce vypnuta a vy můžete každý modul nastavit ručně v další nabídce Moduly jádra.

V dialogu Moduly jádra můžete zvolit moduly k zavedení a zobrazit již zvolené moduly, Moduly jsou seřazeny do kategorií podle typu hardwaru, např. IDE/RAID/SCIC nebo PCMCIA. Předvolené moduly jsou označeny hvězdičkou (*)

Po zvolení modulu budete dotázáni na jeho parametry. Parametry mohou zůstat prázdné.

Funkčnost modulu před spuštěním instalace otestujete v Informacích o systému v první nabídce a po volbě příslušné kategorie modulu.

Po volbě všech modulů můžete spustit instalaci.

Spuštění bez detekce hardwaru můžete použít pro případy, kdy máte problémy s rozpoznáním určitého hardwaru během instalace, např. nerozpoznání SATA nebo IDE disku.

<keyword>instalace,detekce,hardwaru,vypnutí</keyword>