SDB:Chybějící volby v odhlašovací nabídce

Přejít na: navigace, hledání


Verze: 10.0 -


Symptom

V odhlašovací nabídce KDE je pouze "End Current Session". Chybí volby pro restart nebo vypnutí počítače. Stejná situace je také v GNOME.

Příčina

Správce přihlášení je nastavený na jinou hodnotu než kdm nebo gdm.

Řešení

Spusťe modul Editor souborů /etc/sysconfig v programu YaST. Změňte hodnotu Desktop/Display manager/DISPLAYMANAGER na kdm pro KDE nebo gdm pro GNOME.

Změna se projeví až při dalším spuštění počítače.

<keyword>kde,gnome,kdm,gdm,logout,správce přihlášení,ukončení,odhlášení,restart,shutdown,loginmanager,displaymanager</keyword>