SDB:Automatické spouštění aplikací v KDE

Přejít na: navigace, hledáníVerze: 10.0-10.3

Problém

Chcete, aby se aplikace automaticky spouštěla při přihlášení do KDE, ale neznáte postup nastavení.

Řešení

Nejsnadnější je vložit spouštěcí skript do adresáře .kde/Autostart ve vašem domovském adresáři.

Nejdříve se v Ovládacím centru KDE 'Správa systému'->'Cesty' v položce 'Cesta k adresáři autostart' ujistěte, že máte nastavený adresář pro automatické spouštění. Výchozí hodnota je:

/home/username/.kde/Autostart

Část 'username' nahraďte svým uživatelským jménem.

Nastavení ve správci souborů Konqueror

Otevřete adresář /home/username/.kde/Autostart ve správci souborů. Pokud je aplikace, kterou chcete automaticky spouštět, součástí nabídky, jednoduše ji myší z nabídky přetáhněte do okna otevřeného adresáře Autostart a zvolte 'Kopírovat na toto místo'.

Jestliže aplikace není v nabídce, klikněte na plochu adresáře pravým tlačítkem myši a zvolte z kontextové nabídky 'Vytvořit nový'->'Odkaz na aplikaci'. V záložce 'Obecné' zadejte název odkazu a v záložce aplikace pak musíte zadat 'Příkaz'.

Pro textové aplikace, které se mají spouštět v okně terminálu, zadejte do pole příkaz:

konsole -e nazev_prikazu

Řetězec 'nazev_prikazu' nahraďte příkazem, který chcete spustit. Pokud chcete používat jiný emulátor textové konsole, informace o spouštění příkazů najdete v jeho dokumentaci.

Ruční nastavení

Vytvořte si skript pro automatické spouštění. Otevřete libovolný textový emulátor a přejděte do adresáře Autostart příkazem:

cd /home/username/.kde/Autostart/

Vytvořte si nový soubor a otevřete ho v libovolném textovém editoru. To uděláte např. příkazem:

mcedit start.script

Do souboru napište příkazy, které se mají při startu KDE spustit. Každý příkaz na samostatný řádek. Například pro spuštění xeyes se žlutými zorničkami zadejte řádku:

xeyes -fg yellow

Po zadání všech příkazů soubor uložte a ukončete editor (v případě mcedit stiskněte k ukončení F10 a potvrďte uložení změn).

Nastavte soubor jako spustitelný příkazem:

chmod +x nazev_scriptu

Pro náš příklad by příkaz vypadal takto:

chmod +x start.script

Nyní můžete restartovat KDE a přesvědčit se o změnách během spouštění. Zde popsané nastavení není celosystémové, projeví se pouze u uživatele, který je provedl.

<keyword>autostart,KDE</keyword>