The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Portal:Build Service/Topics

Přejít na: navigace, hledání
Uživatelský portál Software
Icon-user.png

Pro uživatele


Icon-package.png

Pro tvůrce balíčků

  • automatické řešení závislostí na jiných balíčcích. Pokud balíček závisí na jiném balíčku a ten se změní, bude pro tento balíček automaticky znovu spuštěno sestavení.
  • spojování s ostatními projekty: Záplaty mohou být testovány na současných balíčcích z jiných projektů.
  • otevřená rozhraní umožňují odlišným klientům[EN] a externím službám (např. SourceForge, kde-apps.org) koordinovat s Open Build Service a užívat jeho prostředky.


Icon-community.png

Pro softwarové projekty

  • pro vývojáře to je efektivní místo pro sestavování skupin a společnou práci[EN] prostřednictvím jeho projektového modelu.
Webové rozhraní pro vývojáře
  • není zapotřebí žádných "překládacích farem" na různém hardwaru pro sestavování balíčků pro různé architektury[EN] a různé distribuce Linuxu[EN] jako Fedora, Debian, Ubuntu, atd.
  • integrace KIWI[EN] pro automatické vytváření produktu[EN] a obrazu.


Icon-internet.png

Pro nezávislé výrobce softwaru

  • Služba Open Build Service je licencována pod GPL a může být nainstalována na kterýkoliv kus hardwaru, který má alespoň 2GB paměti.
  • Nejjednodušší způsob jak spustit vlastní instanci je použít OBS appliance[EN]. Appliance mohou být použity k běhu instance přímo nebo k instalaci instance na váš server.
  • Ruční instalace je možná také, ale je komplikovanější. Tou vás provede tutoriál[EN].

Kdo to používá?

  • Kromě projektu openSUSE provozuje vlastní instance Open Build Service spousta dalších Open Source projektů jako projekt Moblin/Maemo/MeeGo, projekt VideoLAN, firmy jako Dell, Cray, United States Postal Service (pošta Spojených států) a univerzity. Některé z nich jsou dostupné na seznamu Open Build Service instalací[EN].