Nápověda:Ověřování stránek

Přejít na: navigace, hledání
Pokyny k údržbě
Údržba - Ověřování stránek - Překlad - Přenos - Přenos obrázků
Ověření článku umožňuje uživatelům Editor a Posuzovatel, aby ohodnotili revize článků a nastavili tyto revize jako výchozí, takže se tyto revize zobrazí v normálním pohledu stránky. Tyto revize zůstanou stejné i tehdy, když se změní vložené šablony nebo když jsou přepsány obrázky.

Rozsah

Pro zajištění kvality dokumentace této distribuce používáme rozšíření wiki zvané 'Flagged Revs'. Každá revize stránky je označena příznakem, který vyjadřuje její kvalitu. Provedené změny a vytvořené nové stránky jsou v některých jmenných prostorech pro všechny uživatele zobrazeny až po posouzení Wiki týmem.

Kontrola revizí se je užívána v následujících jmenných prostorech:


Kontrola revizí

Stránky, které podléhají kontrole revizí mohou mít dvě různé verze:

  • Stabilní revize je nejaktuálnější revize označená jako "kvalitní". Ta je jako výchozí zobrazena všem uživatelům, jak přihlášeným, tak nepřihlášeným.
  • Aktuální revize je nejnovější revize, ať už posouzená a schválená, nebo ne. Tato revize je zobrazena jako výchozí administrátorům a dostupná všem přihlášeným uživatelům pomocí odkazu "Návrh".

Stav

  • 1.png Návrh znamená, že tento článek ještě nebyl prohlédnut.
  • 2.png Prohlédnutá znamená, že tento článek byl prohlédnut a neobsahuje vandalismus.
  • 3.png Kvalitní znamená, že byla provedena opravdová kontrola obsahu.

Příznaky

Články mohou být ohodnoceny příznaky, které ve škále 0-3. V tabulce níže jsou vysvětleny podrobněji.

Příznak Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Stav Nedostačující Prohlédnuto Překontrolováno Dobře ozdrojováno
Hloubka Nedostačující Základní Mírná Vysoká
Čitelnost Nedostačující Přijatelná Dobrá Výstižná
  • Posuzovatelé mohou použít celou škálu 0-3, což náleží zvláště expertům pro dané téma.
  • Editoři mohou použít 0-2, což odpovídá pokročilým uživatelům.
  • Článek, který má příznaky ve stavu, hloubce a čitelnosti o hodnotě nejméně 2 (šedě podbarvená pole v tabulce), bude považován za kvalitní a bude jako výchozí zobrazen všem uživatelům.

Uživatelské skupiny

  • Editoři prohlížejí revize kvůli vandalismu, nesmyslům nebo dalšímu graffiti. Mohou označovat revizi článku jako prohlédnutá, tzn. neobsahuje vandalismus, nebo kvalitní. Mohou však přistupovat pouze k příznakům do úrovně 2.
  • Posuzovatelé ověřují revize pečlivěji a posuzují přesnost a úplnost. Tito uživatelé smí kvalitu článku označovat i nejvyšší úrovní kvality - příznakem 3.

Ověřovací úkoly


Externí odkazy