Beryl

Přejít na: navigace, hledání


Icon-expand.png Tento článek je pahýl!
Článek potřebuje rozšířit. Vaše pomoc v souladu s Pravidly stylu je vítána.


Beryl je an OpenGL accelerated desktop that seeks to provide a free, open source desktop experience to the community that reflects the wishes of the users. Above all, the project seeks to listen to and respond to the requests of the user base. Beryl is a fork of Compiz. Beryl has some additional effects to the standard Compiz window manager, including new animations such as Window Burns, a 3D Plugin (pictured), and more.


Beryl: Průhledná krychleInstalace na openSUSE 10.2

Beryl s Xgl

Touhle metodou nastavíme, aby se Beryl spouštěl na Xgl. Toto je doporučený způsob jak spouštět Beryl, nebo Compiz na openSUSE jako i grafický systém(AIGLX/NVIDIA). Stále však neposkytuje spolehlivý výkon.

Požadavky:

1.

 • Grafická karta nVidia: Nainstalujte nvidia ovladače pro 3D podporu. Viz.: NVIDIA
 • Grafická karta ATI: Nainstalujte nové ATI ovladače pro X.org 7.2.
 • Grafická karta Intel: Přesvědčte se že je aktivní 3D podpora. ("Aktivní 3D podpora" je zaškrtnuta) v:
K Menu -> Počítač -> YaST. Poté: Hardware -> Grafická karta a monitor. 

2. Přidejte další Beryl repositáře, z the openSUSE build service.

zypper sa http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/ xgl
 • Pro přidání repozitáře přes Smart, zadejte:
su
smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Nyní nainstalujte následující balíčky:

 • xgl
 • beryl-core-snapshot
 • beryl-plugins-snapshot
 • emerald-snapshot : window decorator
 • emerald-themes-snapshot
 • aquamarine-snapshot
 • beryl-settings-snapshot
 • beryl-manager-snapshot
 • compiz

Pokud nechcete poslední testovací verzi, a raději chcete stabilní Beryl verzi, potom si nainstalujte balíčky bez přípony-snapshot. Tohle můžete jednoduše provést za pomocí rugu, zypperu, smartu nebo YaSTu. Compiz je potřeba pro jednoduché přepínání s Xgl, můžete si také později vybrat jestli chcete spouštět Beryl nebo Compiz v beryl-manageru.

4. Povolte Xgl:

su
gnome-xgl-switch --enable-xgl

(nemusíte mít spuštěné GNOME: tento příkaz je společný pro uživatele GNOME i KDE)

5. Restartujte váš X server:

su
rcxdm restart

6. Spusťte beryl!

beryl-manager

Beryl s ovladači nvidia - bez Xgl/AIGLX

Od Xorg verze 7.x, composite effects can be used without Xgl and simply an nVidia card. This uses nVidia's implementation of EXT_pixmap_from_texture, not the one from Xorg's inbuilt/optional AIGLX or from Xgl.

Požadavky:

 • nVidia (> geforce 4)

1. Install the nVidia accelerated drivers. See: NVIDIA

2. Add the additional Beryl repository, from the openSUSE build service.

 • To add this to Yast, see:

Additional_YaST_Package_Repositories#Beryl_Packages

 • To add this repository via Smart, type:
smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Now install the following packages:

 • beryl-core-snapshot
 • beryl-plugins-snapshot
 • emerald-snapshot : window decorator
 • emerald-themes-snapshot
 • aquamarine-snapshot
 • beryl-settings-snapshot
 • beryl-manager-snapshot

4. Enable composite in Xorg:

su
nvidia-xconfig --composite
nvidia-xconfig --allow-glx-with-composite
nvidia-xconfig --render-accel
nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals

5. Restart your X:

su
rcxdm restart

6. Run beryl!

beryl-manager

Beryl s X.org AIGLX nebo native NVIDIA

Prerequisites:

 • nVidia Card (> geforce 4), or
 • Relevant Intel Card: i830 through i945. i810 works, but DRI requires 16 bit depth. Or
 • Relevant ATI Card: Radeon 7000 through X850 (r100 through r400 generations).

1.

 • nVidia card: Install the nVidia accelerated drivers. See: NVIDIA
 • ATI card: Install the new ATI driver for Xorg 7.2. Check here
 • Intel card: Make sure that 3D acceleration ("Active 3D Acceleration" box is ticked) in:
K Menu -> Computer -> YaST. Then: Hardware -> Graphics Card and Monitor. 

2. If you were running Xgl, make sure that it is now disabled:

su
gnome-xgl-settings --disable-xgl

Note: this command is required for GNOME and KDE users.

3. Backup your Xorg configuration:

su
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.$(date +%y%m%d-%H%M%S)

4. Open up xorg.conf for editing:

Kde-logo.png
Pokud používáte prostředí KDE:
 kdesu kate /etc/X11/xorg.conf
Gnome-logo.png
Pokud používáte prostředí GNOME:
 gksu gedit /etc/X11/xorg.conf

You'll notice now that the file is demarcated into Sections. You'll need to edit these to add a few lines, which are options:

To Section "ServerLayout", add:

Option "AIGLX" "true"

To Section "DRI", add:

Group 0
Mode 0666

To Section "Device", add:

Option   "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option   "DRI"   "true"

Now also create a new section that looks just like this:

Section "Extensions"
   Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

The relevant parts of your xorg.conf should look something like this now (it may vary a little):

Section "Extensions"
 Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

Section "DRI"
  Group   0
  Mode    0666
EndSection

Section "ServerLayout"
 Identifier  "Layout[all]"
 InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
 InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
 InputDevice "Mouse[3]" "SendCoreEvents"
 Option    "Clone" "off"
 Option    "Xinerama" "off"
 Option    "AIGLX"  "true"
 Screen    "Screen[0]"
EndSection

Section "Device"
 BoardName  "915 GM"
 BusID    "0:2:0"
 Driver    "i810"
 Identifier  "Device[0]"
 Option    "NoDDC"
 VendorName  "Intel"
 Option    "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
 Option    "DRI"  "true"
EndSection

Now make sure you save the file, and then close the editor.

5. Now restart X:

su
rcxdm restart

6. Run Beryl!

beryl-manager

Konfigurace

Nastavení, aby se Beryl spouštěl automaticky

Kde-logo.png
Pokud používáte prostředí KDE:

Simply type (as user, not root):

ln -s /usr/bin/beryl-manager ~/.kde/Autostart/beryl-manager
ln -s /usr/bin/beryl ~/.kde/Autostart/beryl
Gnome-logo.png
Pokud používáte prostředí GNOME:

Go to GNOME's Control Center -> Sessions. Go to the last tab, "Startup Programs". Over there, add the following two to the list:

beryl-manager
beryl

Používání jiných dekorací

Compiz (GTK-W-D) a Metacity

Přesvědčte se, že máte nainstalovanou poslední verzi compiz , a poté spusťte:

gtk-window-decorator --replace &

Používání KDE místo emeraldu

Jednoduše zadejte (jako uživatel, ne root):

aquamarine --replace &

To go back to using the emerald theme decorator after, type:

emerald --replace &

Řešení problémů

Jiný composite manager je spuštěn

Most likely KDE is running its own composite manager effects (using kompmgr), and Beryl therefore can't run. To disable KDE's window effects, open up the control center and disable the translucency effects:

K Menu -> Configure Desktop (Personal Settings). Then go to Desktop -> Window Behaviour. 

Go to the last tab, "Translucency", and uncheck the "Use Translucency/shadows" box. Now you can fire up beryl-manager again, and everything should run just fine.

Note: If the above doesn't work, you may need to add the line

Option    "Composite" "0"

to the Extensions area of your /etc/X11/xorg.conf. So far, this option must be present if you are using the fglrx driver (Tested on ATI Radeon 9600)

Problém s bílou krychlí u AIGLX

Start beryl by giving the following command.

 beryl --use-copy

Alternatively select from beryl-manager -> Advanced Beryl Options -> Rendering path -> Copy

or

put the following in ~/.beryl-managerrc


 [beryl-settings]
 render_path=2

Použití Berylu na Xgl s compiz a KDE

if Beryl#Making Beryl start automatically does not work well
You getting problem like (while lunching beryl):

beryl: pixmap 0x30001e9 can't be bound to texture
beryl: Couldn't bind redirected window 0x2e00007 to texture
.....

I saw just white desktop maybe gray windows

That happends on my PC - the solution is to use in kde autostart beryl-xgl (it will replace compiz)
(well before this remove files ~/.kde/Autostart/beryl-manager and ~/.kde/Autostart/beryl if exists)
So just type in any term

ln -s /usr/bin/beryl-xgl ~/.kde/Autostart/beryl-xgl
touch ~/.kde/Autostart/beryl-manager

put the following in ~/.kde/Autostart/beryl-manager :

#!/bin/sh
beryl-manager --no-force-window-manager &

to get beryl manager menu... That's all.

Odkazy