Odpověď z MediaWiki API

Toto je HTML reprezentace formátu JSON. HTML se hodí pro ladění, ale pro aplikační použití je nevhodné.

Pro změnu výstupního formátu uveďte parametr format. Abyste viděli ne-HTML reprezentaci formátu JSON, nastavte format=json.

Více informací najdete v úplné dokumentaci nebo v nápovědě k API.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 1290,
      "articles": 296,
      "edits": 3647,
      "images": 316,
      "users": 1105,
      "activeusers": 0,
      "admins": 14,
      "jobs": 0
    }
  }
}