Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=abusefiltercheckmatch

(main | abusefiltercheckmatch)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: Abuse Filter
  • Licence: GPL-2.0+

Zkontrolovat, zda se filtr zneužití shoduje se sadou proměnných, editor ve filtru zaznamenal změnu.

Je vyžadována jedna z následujících možností: vars, rcid nebo logid.

Parametry:
filter

Plný text filtru, který se má kontrolovat na shodu.

Tento parametr je povinný.
vars

Pole proměnných vůči kterým chcete testovat, kódované v JSON.

rcid

ID poslední změny vůči které chcete testovat.

Typ: celé číslo
logid

ID filtru zneužívání vůči kterému chcete testovat.

Typ: celé číslo
Příklad:
Otestovat, zda poslední změna s ID 15 odpovídá jednoduchému filtru
api.php?action=abusefiltercheckmatch&filter=!("autoconfirmed"%20in%20user_groups)&rcid=15 [open in sandbox]