The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Upgrade openSUSE 11.3 na openSUSE 11.4

Přejít na: navigace, hledání

Upgrade openSUSE 11.3 na openSUSE 11.4

Zde naleznete návod, jak postupovat při upgradování systému openSUSE 11.3 na openSUSE 11.4. K upgradu budete používat terminál s root právy.

Nainstalování posledních updatů

Předtím, než začnete upgradovat systém openSUSE 11.3, je potřeba provést instalaci nejnovějších updatů pro verzi 11.3.

Zjištění stavu repozitářů

Nejprve spusťte terminál se super právy uživatele root, zadejte heslo pro uživatele root a zapište následující příkaz:

zypper repos --uri

Ten provede otestování jednotlivých repozitářů a zjistí, které repozitáře jsou v systému vloženy, které jsou aktivní a zda mají aktivní refresh. Vás však bude především zajímat, zda váš systém obsahuje repozitář http://download.opensuse.org/update/11.3/ v buňce URI a zda mají všechny repozitáře buňku Enabled aktivovanou, tedy zda je v buňce Enabled zobrazeno Yes.

Update1.jpg

Aktivování repozitářů

Pokud je v tabulce nějaký repozitář neaktivní, tedy pokud v buňce Enabled je nějaké No, musíte daný repozitář ještě aktivovat. To provedete pomocí příkazu:

zypper modifyrepo --enable repo-update

Kde repo-update je URI repozitáře. Takže v praxi může příkaz vypadat asi takto:

zypper modifyrepo --enable http://download.opensuse.org/debug/distribution/11.3/repo/oss/

Vložení repozitáře

Pokud nemáte v repozitářích vložený repozitář s URI http://download.opensuse.org/update/11.3/, učiňte tak pomocí příkazu:

zypper addrepo --check --name 'openSUSE-11.3-Update' http://download.opensuse.org/update/11.3/ repo-update

Instalování dostupných updatů

Nyní nainstalujte všechny dostupné updaty:

zypper refresh
zypper update

Update2.jpg

Nyní se nainstalují všechny updaty, po kterých bude moci proběhnout upgrade na verzi openSUSE 11.4

Update3.jpg

Upgrade distribuce na verzi 11.4

Poté, co jsou nainstalovány všechny updaty pro verzi openSUSE 11.3, je potřeba vypnout všechny repozitáře pro openSUSE 11.3 a nahradit je repozitáři pro verzi openSUSE 11.4.

Vypnutí repozitářů pro verzi 11.3

Vypnutí repozitářů se provádí pomocí následujícího příkazu:

zypper modifyrepo --all --disable

Update4.jpg

Aktivování repozitářů pro verzi 11.4

Pro upgrade na verzi openSUSE 11.4 budete potřebovat aktivovat alespoň následující tři repozitáře:

zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 OSS" http://download.opensuse.org/distribution/11.4/repo/oss/ repo-11.4-oss
zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Non-OSS" http://download.opensuse.org/distribution/11.4/repo/non-oss/ repo-11.4-non-oss
zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Updates" http://download.opensuse.org/update/11.4/ repo-11.4-update

Update5.jpg

V případě, že chcete přidat i nějaké third-party repozitáře, dbejte na to, aby byly dostupné pro openSUSE 11.4. Obecný zápis pro přidání third-party repozitářů vypadá takto:

zypper addrepo –name <jméno repozitáře> <url> <alias>

Upgrade na openSUSE 11.4

Nyní spusťte kompletní upgrade systému pomocí následujících příkazů:

zypper ref
zypper dup

Poté, co vše v pořádku proběhne, už jen restartujte PC pomocí příkazu:

reboot

Nyní si již vychutnejte novou verzi operačního systému openSUSE 11.4

Update6.jpg